Personlig udvikling

Personlig udvikling

For nogle af højskolens elever kommer det bag på dem, at det for de fleste også kræver en mental indsats at ændre sin livs­stil.

Mange kommer med den overbevisning, at det bare handler om at tabe en masse kilo. Som udgangspunkt mener vi ikke, at vægten isoleret set er problemet; vi ser snarere vægten som et symptom.

Derfor er løsningen heller ikke ”bare at tabe sig”, men derimod at få et billede af, hvad det virkelige problem er, og altså en mere nuanceret tilgang til den proces, det er at ændre livsstil. På samme måde udfordrer vi også holdningen om, at ”når jeg får tabt mig, så bliver jeg glad”.

Vores erfaring er, at det for de fleste af Ubberup Højskoles elever gælder, om end det måske er banalt sagt, at ”når de er glade, så taber de sig”. Netop disse to tilgange eller forestillinger indeholder nogle afgørende forskelle på en slankekur og en livsstilsændring.

Man er – med nogle af elevernes egne ord – ”nødt til at have hovedet med i processen”.

Rød tråd

I faget ”Rød Tråd” præsenteres du for en række emner, som vi erfaringsmæssigt ved, det kan være hensigtsmæssigt at arbejde med i forbindelse med en livsstilsæn­dring.

Det er emner som abstraktion, motivation og netværk, men vi arbejder også med emner som beslutninger, værdier, individ vs. fællesskab og planer for fremtiden.

Rød Tråd er et obligatorisk fag, som vores elever har i to timer hver uge. Faget sætter fokus på motivation og den mentale del af den proces, det er at ændre sin livsstil, og er en af de fem grundsøjler, som højskolens livsstilsændrings­koncept bygger på.

Tilbagefald

Alle erfaringer viser, at mange vil opleve tilbagefald i større eller mindre grad, når de forsøger at ændre livsstil.

Det er vores ople­velse, at det er både konstruktivt og en stor mental hjælp at italesætte det og arbejde målrettet med problematikken.

Når du er cirka midtvejs i dit ophold på højskolen, beder vi dig om at lave en plan for, hvad der skal ske, når du kommer hjem.

Netværkets betydning for motivation

”Man kan ikke tage beslutningen om at lægge livet om for andre. Det er en beslutning, man kun selv kan tage!”; er en ting, vi hører ofte. Og selvom der er noget om snakken, savner vi mange nuancer i den vurdering.

Netværket spiller en kæmpe rolle for alle dele af en livsstilsændringsproces. I forbindelse med et ophold på Ubberup Højskole vil du skulle arbejde med at kortlægge dit netværk.

Vi opfordrer dig til at lægge mærke til, hvordan det dit netværk gør, virker motiverende eller demotiverende for din livsstilsforandringsproces.

Psykologi

Rød Tråd bliver suppleret med valgfaget “Psykologi”, hvor vi giver dig mulighed for at arbejde med de psykologiske årsager til de valg, du har truffet, inden du kom på højskolen.

Formålet med faget er at give dig indsigt i dine egne følelser, samt at gennemgå de psykologiske mekanismer og sammenhænge, som du reagerer ud fra.

Gratis coaching-samtaler

Coaching er typisk en 1-til-1 samtaleform, hvor din coach kan hjælpe dig med at sætte og nå mål, skabe klarhed over en problemstilling og hjælpe dig med at skabe forandringer.

Du kan også arbejde med en relation til et menneske, udfordringer i dagligdagen, afklaring på tvivlsspørgsmål, selvværdsproblematikker, livsværdier og meget andet.

Det er dig, der bestemmer, hvad coachingen skal handle om. Udgangspunktet for coaching er, at personen der opsøger en coach, i virkeligheden selv har svarene.

Men det kan af og til være svært at vide, præcis hvad man selv kan og vil, og derfor er det coachens opgave at stille de rette spørgsmål, som gør, at du bliver mere bevidst om dit potentiale.

Sammen kan I afklare, hvilke forhindringer der er for at nå et givent mål, og hvordan du bedst kan enten fjerne forhindringer eller gå uden om dem.

En coach kan også hjælpe med at anskue tingene fra en ny vinkel, og dermed kan ens udfordringer pludselig stå i et helt nyt lys.

Vores 2 coaches, Naima og Lars, har begge baggrund i en psykoterapeut-uddannelse og mange års erfaring med coaching på alle livets aspekter. Coaching er et gratis tilbud til alle vores elever.

Coaching er inkluderet i prisen på vores lange hold. Hvor ofte du kan få coaching, afhænger af efterspørgslen.

“Har du brug for at vågne op og se dig selv og dit liv på en ny måde? Så er Ubberup det eneste rigtige sted at gøre det.” Nadja Engsig