Forskningsprojekt

Ubberup Højskole med i stort forskningsprojekt

Hvorfor har nogle succes med at ændre deres livsstil i en sundere retning, mens andre ikke har? Det er det store spørgsmål, som et forskningsprojekt på Ubberup Højskole skal finde svaret på.

Videnskaben har ganske gode svar på, hvad man skal gøre for leve sundere. Alligevel er det langt fra alle, der har lige stor succes med fastholde en sund livsstil – både på kort og lang sigt. Hvorfor? Det er et treårigt forskningsprojekt på Ubberup Højskole i gang med at finde svar på.

Det overordnede formål med projektet er altså at finde ud af, hvad der skal til for at flest muligt lykkes med at ændre deres livsstil i en sundere retning. Hvis vi ved det, vil vi fremover meget bedre kunne hjælpe personer, der ønsker at leve et sundere liv. Den viden er der rigtig mange der gerne vil have og der ligger også en fundamental samfundsmæssig interesse i den; den kan gøre danskerne sundere.

Der kan være mange årsager til at en varig livsstilsændring lykkes eller mislykkes. Derfor er forskningsprojektet et tværfagligt projekt, hvor mange forskellige forhold bliver undersøgt. Projektet er således et samarbejde mellem Biomedicinsk Institut, Institut for Idræt og Ernæring og Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet og Ubberup Højskole.

Det fysiologiske

For det første fik deltagerne en grundig fysiologisk undersøgelse da projektet startede, og igen midtvejs i projektet og ved afslutningen. Undersøgelsen omfatter blandt andet konditest, maxpuls, fedtforbrændingsevne, hvilestofskifte, blodtryk og en DXA-skanning hvor knogletæthed, muskelmasse og fedtprocent måles. Dette undersøges af professor Jørn Wulff Helge og ph.d.-studerende Sune Dandanell Jørgensen, Biomedicinsk Institut. KU.

Det psykologiske

For det andet bliver de psykologiske faktorer bag motivationen – eller den manglende motivation – for livsstilsændringen undersøgt. Dette undersøges af Gertrud Ursula Pfister, Anne-Marie Elbe og ph.d.-studerende Peter Elsborg. Alle fra Institut for Idræt og Ernæring, KU.

Det sociale

Og for det tredje undersøges de sociale forholds betydning. Hvordan udvikler højskoleelevernes livskvalitet sig i løbet af højskoleopholdet og efter? Hvad betyder fællesskabet på højskolen for motivationen til at ændre livsstilen? Og hvilken betydning har de relationer man opbygger på højskolen for motivationen i tiden efter højskoleopholdet? Disse spørgsmål undersøges af etnolog Laila Ottesen (Institut for Idræt og Ernæring, KU) og ph.d.-studerende Louise Sylvest Vestergaard.

Projektet er således en kombination af fysiologiske undersøgelser og tests, spørgeskemaer, gruppesamtaler og individuelle samtaler med højskoleeleverne. Det er første gang i Danmark man så omfattende og tværfaglig undersøger hvilke faktorer der afgør om man lykkes med at omlægge sin livsstil i en sundere retning. Når vi ved det, vil vi meget bedre kunne hjælpe mennesker som ønsker at leve et sundere liv.

Startede i januar 2014

Forskningsprojektet startede i januar 2014 samtidig med at et nyt langt hold startede på højskolen. Siden er flere efterfølgende hold også blevet tilknyttet projektet. De elever som deltager i projektet – for det er helt frivilligt at deltage – bliver i øjeblikket fulgt på nærmeste hold. Det vil sige, at de bliver målt, vejet og undersøgt særlig grundigt for at forskerne kan fastslå, hvilken effekt højskoleopholdet og ændringen af livsstil har på deres krop og psyke.

Ubberup Højskole som samarbejdspartner

Ubberup Højskole er blevet samarbejdspartner i projektet fordi højskolens elever giver forskerne mulighed for at få et indblik i hvordan livsstilsændringer og vægttab lykkes eller mislykkes i “den virkelige verden” altså udenfor universitets laboratorier. Derudover har højskolen seriøst arbejdet med livsstilsændring og vægttab i nu 14 år, hvilket gør det muligt at sammenligne tidligere elevers vægt i dag med deres situation for 2, 3, eller flere år siden.

Sæt spotlight på din fremtid!

Har du brug for en afklaring omkring uddannelse eller job? Tilmeld dig et langt kursus og bliv klogere på dig selv!

Book en rundvisning
Læs mere om kurset

Download materiale

BROCHURE OM HØJSKOLEN

Samarbejdspartnere

Se tv-interview om projektet her (interviewet starter ved 18:47).

Danmarks Radio skriver om forskningsprojektet her.